Rabu, Ogos 12, 2009

Keutamaan Rasa Malu

Setiap insan telah dikurniakan sifat malu dalam dirinya.Bagaimana dan dimana harus digunakan terpulang pada empunya diri.Rasulullah juga mempunyai sifat malu sehiggakan ada yang mengatakan malu baginda melebihi malu seorang perawan… Mengapa malu itu perlu ada dalam diri kita??

1) Rasa malu adalah penghalang manusia dari melakukan dosa

Malu adalah pangkal semua kebaikan dalam kehidupan ini,sehingga kedudukannya dalam seluruh sifat keutamaan adalah bagaikan kepala dengan badan.Maksudnya tanpa rasa malu maka sifat keutamaan lain akan mati.Dalam sebuah hadis disebutkan :

“ Sesungguhnya rasa malu memiliki keagungan dan dalam rasa malu terdapat ketenangan.”

( HR Bukhori & Muslim )

2) Rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman

Rasulullah s.a.w bersabda :

“ Iman terdiri daripada enam puluh cabang lebih dan rasa malu sebahagian cabang dari iman .”

( HR Bukhori )

Suatu hari Rasulullah melewati seorang anshar yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu,lalu baginda bersabda :

“ Biarkanlah ia memiliki rasa malu kerana malu itu termasuk dalam keimanan ”

( HR Bukhori & Muslim )

3) Rasa malu adalah inti akhlak Islamiah

Anas r.a telah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda :

“ Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu ”

Diriwayatkan dari Ya’la bahawa Rasulullah s.a.w melihat seorang mandi di tanah lapang,lalu baginda naik ke mimbar dan setelah memuji Allah s.w.t.baginda bersabda :

“ Sesunggynya Allah adalah Maha Malu yang suka menutupi ‘aib yang mencintai rasa malu. Jika salah seorang dari kamu mandi hendaklah ia mandi di tempat yang tertutup ”

4) Rasa malu adalah benteng akhir keislaman seseorang

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa nabi saw telah bersabda :

“ Sesungguhnya Allah azza Wajalla apabila hendak menghancurkan seorang hamba menarik darinya rasa malu, apabila rasa malu telah ditarik maka tidaklah kau jumpai dia kecuali dalam keadaan tercela dan dibenci, Bila sudah tercela dan dibenci maka akan ditarik darinya sifat amanah. Apabila sifat amanah telah ditarik maka tidak kau jumpai dia kecuali menjadi seorang yang pengkhianat, bila sudah menjadi pengkhianat maka ditarik darinya sifat kasih sayang. Bila sifat kasih sayang telah ditarik darinya maka tidak kau jumpai dia kecuali dalam keadaan terlaknat dan bila dalam keadaan terlaknat maka akan ditarik ikatan islam darinya.”

5) Rasa malu merupakan akhlak yang sejalan dengan fitrah manusia

Rasa malu sebagai hiasan semua perbuatan. Dalam hadits yang diriwayatkan Anas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda :

“ Tidaklah ada suatu kekejian pada sesuatu perbuatan kecuali akan menjadinya tercela dan tidaklah ada suatu rasa malu pada sesuatu perbuatan kecuali akan menghiasinya ”

( Musnad Ahmad )

Diriwayatkan dari Anas r.a. Ia berkata: Rasulullah telah bersabda :

“ Orang yang paling kasih sayang dari umatku adalah Abu Bakar r.a, orang yang paling tegas dalam masalah agama dari umatku adalah Umar r.a Orang yang paling merasa malu adalah Utsman r.a. Orang yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu’adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti tentang Al quran adalah Ubay r.a. Orang yang paling mengetahui tentang faroid adalah Zaid bin Tsabit. Setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn al jarroh ”

( Musnad Ahmad )

0 ulasan:

Catat Ulasan

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More